Studijní obory

82-43-N/03 MULTIMEDIÁLNÍ UMĚLECKÁ TVORBA

 
forma: DENNÍ,
 

zaměření (ateliery):

- GRAFICKÁ A FOTOGRAFICKÁ TVORBA
- ANIMOVANÁ TVORBA
- AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
- HERNÍ TVORBA

První ročníku studia je společný pro všechy ateliery. Obsahuje základy všech zaměření a vyrovnává rozdílnou uměleckou úroveň a hloubku technických znalostí a dovedností studentů přicházejících z různě zaměřených středních škol. Zaměření se volí na konci 1. ročníku. Další dva ročníky obsahují již pouze předměty orientované na zvolené zaměření multimediální umělecké tvorby. Studenti mohou volitelně navštěvovat i předměty z jiných zaměření. Ve třetím ročníku student vypracovává závěrečný absolventský projekt. Po celou dobu trvání studia se studenti vzdělávají po stránce jazykové a v dějinách výtvarného umění.

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech v tabulce:

image/jpeg

Saturday, 28 October 2017 21:40 Tomáš Gryc
Tisk