• Maximalizovat velikost textu
  • Resetovat velikost textu
  • Minimalizovat velikost textu
  • English version Facebook
    SUSG.cz

Profil absolventa

Digitální média přinášejí dokonalé propojení obrazu reálného světa s virtuálním a otevírají tak nové možnosti multimediální komunikace a vizualizace do všech oborů. Rozvoj těchto médií vytváří stále nová pracovní místa s vysokými požadavky na schopnost průběžného sebevzdělávání a variabilitu uměleckých přístupů a používaných technologií.

Vzdělávání v multimédiích zahrnuje oblast grafického designu, webdesignu, fotografie, televizní grafiky, audiovizuální tvorby, animované tvorby a tvorby počítačových her. Absolventi se seznamují se základy klasických výtvarných technik, zejména však ovládají nástroje pro digitální tvorbu, montáž, postprodukci a výstup na klasická i digitální média. Jejich tvorba zahrnuje statické i dynamické projekty v ploše i prostoru, pracují s obrazem i se zvukem. Absolventi jsou schopni samostatně tvořit autorské scénáře, navrhovat charaktery a dramaturgii jednodušších multimediálních projektů, zejména však jsou schopni i rozsáhlejší projekty řemeslně správně realizovat digitálními technickými prostředky.

V prvním ročníku vzdělávání jsou zařazeny všechny klíčové předměty v celé šíři spektra multimediálních specializací vyučovaných ve vyšších ročnících. Důvodem je doplnění znalostí vyrovnávajících rozdílné umělecké i technické úrovně a hloubky znalostí a dovedností studentů přicházejících z různě zaměřených středních škol. Po absolvování prvního ročníku mají studenti položeny znalostní a řemeslné základy všech zaměření.
Pro druhý a třetí ročník si student volí podle preference určité oblasti v multimediální tvorbě své zaměření formou volby z povinně volitelných a volitelných předmětů.
Ve třetím ročníku pokračují ve zvoleném zaměření s důrazem na vypracování praktického projektu závěrečné absolventské práce odpovídající obsahem zaměření vzdělávání. Studenti se seznamují rovněž se základy fungování právně-podnikatelského prostředí. Po celou dobu vzdělávání se studenti zdokonalují po stránce jazykové a v dějinách výtvarného umění.

Friday, 17 July 2015 12:00 Absolvent
Email Tisk PDF
 
qrvosg.png