Grafická a fotografická tvorba

OBOR 82-43-N/03

Charakteristika zaměření:
Grafická a fotografická tvorba propojuje tradiční výtvarnou a řemeslnou činnost s moderními digitálními technologickými postupy a připravuje studenty na práci v těchto profesích:

Uplatnění absolventa:
Grafik pro digitální média
Webdesignér
Designér výrobků
Umělecký nebo produktový fotograf

Pracovní možnosti:
V reklamních agenturách
Firemních odděleních propagace
Absolventi mohou dále pokračovat ve vzdělávání na VŠ
Absolventi jsou rovněž schopni založit vlastní živnost nebo firmu zabývající se výše uvedenou tvorbou 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 1.r. 2.r. 3.r. 
 Anglický jazyk


 Dějiny výtvarného umění


 Výtvarná příprava, Concept art
  
 Grafický design


 Multimediální technologie
  
 Audiovizuální tvorba


 Scénaristika a dramaturgie

 
 Zvuk a hudba v multimediích 
 
 Animovaná tvorba 


 Digitální modelování a animace 


 Produktová a reklamní fotografie 


 Webdesign  
 
 Typografie 
 
 Právnické a podnikatelské minimum  
 Seminář o absolventské práci  
 Odborná praxe    
 Televizní animovaná a výtvarná tvorba  
 
 Kompozice a vyzuální efekty  

 Studijní projekce


 Herní tvorba 

 Herní design    
 
 Figurální kreslení


 Programování digitálních her 

Legenda : • povinný předmět • volitelný předmět