Důležité upozornění pro učitele a žáky

Z rozhodnutí vlády České republiky je od 11.3.2020 platný zákaz vstupu všech studentů do budov školy a to do odvolání.
 
Pracovní doba učitelů školy, (jak klasický pracovní poměr, tak veškeré dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce), zůstává nezměněná, bude plněna individuálně buď formou osobní přítomnosti na pracovišti nebo formou home-office dle zadání jednotlivých zástupců. Do 15.3.2020 je nutné kontaktovat svého vedoucího pracovníka, kvůli domluvě o potřebě přítomnosti učitele ve škole. V hodinách přímé výuky daného učitele se předpokládá jeho dostupnost na mailu, telefonu nebo přímo ve škole.

Pedagog, který nemá možnost komunikovat přes média si způsob komunikace domluví se svým nadřízeným.

Jednotliví vyučující v pondělí 16.3.2020 vypracují zadání úkolů pro studenty SUŠG a VOŠG, které budou studentům nejpozději do středy 18.3.2020 zaslány na školní maily. Zároveň tyto zadání přepošlou vyučující těmto zástupcům:
AGA+FFT – p.Hrubá
KUT+GRD – p.Waisserová
Teoretické předměty – p.Bukáček
VOŠG – p.Gryc

Pokud vyučující nemá možnost poslat studentům zadání osobně, přepošle toto svému nadřízenému, nebo zástupci ředitele p.Bukáčkovi.

V zadání úkolů musí být uvedeno:
-úkol
-termín splnění (buď dílčí, nebo max.do 14-ti dní)
-způsob komunikace mezi zadavatelem a studentem
-způsob odevzdání
-způsob hodnocení
 
Studenti jsou povinni zadané úkoly plnit dle určených termínů a jsou povinni kontrolovat svůj školní mail.

Zápisy do katedry budou vyučující činit pravidelně dle svého rozvrhu s povinnou poznámkou „výuka on-line“. Výuku budou učitelé vykazovat do pracovních výkazů i nadále dle rozvrhu.

Dle informací Ing.Martina Doška je možnost úkoly zadat formou školního mailu, přes „Školu on-line“ nebo na One Drive. Je možná i komunikace přes videokonference.

Všem zaměstnancům se ukládá povinnost neprodleně informovat telefonicky nebo mailem zaměstnavatele v případě jeho povinné karantény nebo v případě nemoci či čerpání OČR.

Pro studenty platí možnost si vyzvednout rozpracované maturitní práce po dohodě s vedoucím maturitní práce.

Výuka DUA se na základě rozhodnutí vlády České republiky do odvolání přerušuje.

V Jihlavě dne 13.3.2020
Zapsala: Lenka Javůrková