Prodloužení distanční výuky

Vážení studenti, vyučující,    

 

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu do 20.listopadu se odsouvá znovuotevření školy a pokračuje distanční výuka.

 

Tomáš Gryc 

 

Dle přiloženého nařízení KHS Vysočiny se od pondělka 5.10. se nařizuje na VOŠG i SUŠG distanční výuka s předpokladem délky trvání 14 dní.    
Dle novely školského zákona č. 349/2020 Sb o distanční výuce je škola povinná v době omezení výuky zajistit vyučování distančím způsobem a studenti jsou povini tuto výuku absolvovat.     

Primární komunikace mezi vyučujícími a studenty a zadávání úkolů bude na školních emailech.    
Emaily studentů jsou: 
prijmeni.jmeno@susg.cz  

Emaily vyučujících:  
prijmeni@susg.cz

- Je povinností studentů i vyučujících své školní emaily pravidelně kontrolovat.
- Pro zadávání úkolů jsou kromě emailů možné kanály Školaonline, OneDrive, Trello nebo další dle dohody vyučujícího se studenty.
- V době výuky dle rozvrhu jsou vyučující i studenti povinni vést a absolvovat online výuku a konzultace na platformě dohodnuté mezi vyučujícími a studentem (Discord, Skype).
- Do třídní knihy budou vyučující zapisovat probíraná témata s poznámkou „výuka online“ nebo „distanční výuka“ a budou prokazatelným způsobem - zápisem do třídnice přítomnost studentů na výuce vykazovat. 

Doufejme, že se po 14 dnech situace zlepší a setkáme se zase ve škole!  

Tomáš Gryc