Přijímací řízení

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro šk.rok 2020/2021

 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU na 9. 6. 2020 

Přihlášky ke studiu zasílejte do konce května i když nebudou mít kvůli mimořádnému stavu ve školství všechny náležitosti. U prospěchu vyplňte místo známek z konce 4.ročníku známky pololetní. Maturitní vysvědčení, které do konce května patrně nezískáte doložíte později, např. při nástupu ke studiu. Potvrzení správnosti údajů vaší střední školou rovněž nevyžadujeme. 

Po obdržení přihlášky s vámi budeme v kontaktu a budeme reagovat na aktuální situaci. Talentová přijímací zkouška proběhne v NOVÉM termínu v úterý 9. června. Zkouška proběhne ve škole (nikoli online) dle instrukcí v sekci Studium/Přijímací řízení. 

Po dobu uzavření školy je omezen i provoz pevné telefonní linky na úterky. Použijte pro dotazy prosím přednostně email (gryc@susg.cz nebo vosg@susg.cz). Pokud uvedete své telefonní číslo, obratem vám zavolám. 

15.5.2020 - Tomáš Gryc - zástupce ředitele VOŠG  


82-43-N/03 MULTIMEDIÁLNÍ UMĚLECKÁ TVORBA
  
forma: DENNÍ,

zaměření (ateliery):

- GRAFICKÁ A FOTOGRAFICKÁ TVORBA
- ANIMOVANÁ TVORBA
- AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBA
- HERNÍ TVORBA

První ročník studia je společný pro všechy ateliery. Obsahuje základy všech zaměření a vyrovnává rozdílnou uměleckou úroveň a hloubku technických znalostí a dovedností studentů přicházejících z různě zaměřených středních škol. Zaměření se volí na konci 1. ročníku. Další dva ročníky obsahují již pouze předměty orientované na zvolené zaměření multimediální umělecké tvorby. Studenti mohou volitelně navštěvovat i předměty z jiných zaměření. Ve třetím ročníku student vypracovává závěrečný absolventský projekt. Po celou dobu trvání studia se studenti vzdělávají po stránce jazykové a v dějinách výtvarného umění.

Přehled vyučovaných předmětů v jednotlivých oborech v tabulce.

 

Co mám dělat, když se chci přihlásit na VOŠG ?
Vyplnit formulář přihlášky ke studiu ve vyšší odborné škole, k dispozici ke stažení zde (prihlaska.doc) nebo na kterékoliv střední,čí vyšší odborné škole, v prodejnách SEVT, v papírnictvích.

Mohu školu předem navštívit než si podám přihlášku?
Ano, ve dnech otevřených dveří pro VOŠG v Jihlavě, Křížová 18, v termínech uvedených v sekci Kontakty vždy v 10.00 h na budově Křížová 18, nebo po individuální domluvě i v jiném termínu.

Kam mám vyplněnou přihlášku poslat ?
Na adresu Soukromé vyšší odborné školy grafické, Dvořákova 5, 586 01 Jihlava.

Do kdy mohu přihlášku poslat ?
Do konce srpna 2019 pro 2. termín přijímacích zkoušek šk. rok 2019/20.
Do 31. května 2020 pro 1. termín a do konce srpna 2020 pro 2. termín přijímacích zkoušek šk. rok 2020/21.
Uvítáme, když nenecháte zasílání přihlášek na poslední chvíli. 2. termín v případě naplnění kapacity školy v 1. termínu již nemusí být vypsán.

Jaký je termín přijímacího řízení a kde se bude konat ?
Pro školní rok 2019/20:
2. termín 9.9. 2019 
Pro školní rok 2020/21:
1. termín 8.6. 2020
2. termín 7.9. 2020 
Přijímací zkoušky se konají vždy od 9h na budově VOŠG, Dvořákova 5.

Platí se za vykonání přijímací zkoušky nějaký poplatek ?
Podání přihlášky i přijímací řízení je bez poplatku.

Kolik budeme přijímat tento rok studentů ?
Soukromá VOŠG může přijmout na obor Multimediální umělecká tvorba až 20 studentů. 

Jaké vzdělání je podmínkou k přijetí ?
Ke studiu oboru multimediální umělecká tvorba se přijímají studenti, kteří získali úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou a dostavili se k talentové přijímací zkoušce. Ta předpokládá u uchazečů o studium jisté výtvarné nadání, kreativitu a zájem o obor. Dosažené vzdělání student doloží výpisem známek na přihlášce potvrzeným střední školou, ověřenou kopií maturitního vysvědčení, nebo předložením originálu vysvědčení při přijímacím pohovoru. U studentů kteří absolvovali střední školu v zahraničí se vyžaduje nostrifikace (ověření) dosažené úrovně vzdělání, kterou provádí odbor školství krajského úřadu v místě studentova bydliště. K dálkovému studiu (individuální studijní plán) se přijímají studenti podle stejných kritérii jako na denní studium, přednostně však studenti s již absolvovanou praxí po ukončení středoškolského vzdělání.

Jak bude probíhat přijímací řízení ?
Přijímací řízení trvá jeden den. Student si předem připraví portfolio své dosavadní tvorby, které si přiveze s sebou k přijímacímu pohovoru. Týž den si ho i odveze. Soubor prací by měl obsahovat minimálně 15 vlastních prací bez omezení tématu. Portfolio může obsahovat práce provedené jak klasickou technikou - kresby, malby, grafiky, fotografie, tak digitální práce - animace, video, fotky, screeny z her apod. Digitální práce přineste na flash disku nebo DVD ve standardních formátech.

Přijímací řízení se skládá z: - pohovoru nad souborem domácích prací - výtvarné talentové zkoušky Podrobné informace zašle VOŠG po podání přihlášky.

Co je obsahem talentové zkoušky ?
Téma talentové zkoušky se každý rok mění, obecně však můžete počítat se skicou objektu nebo postavy dle modelu nebo fantazie, grafickým návrhem (značka, piktogram, plakát apod.) a zejména rozkreslením krátkého příběhu do podoby komixu nebo obrázkového scénáře (storyboardu).

Co si mám k přijímacímu řízení přinést ?
 - občanský průkaz - originál maturitního vysvědčení (vysokoškolského diplomu) - soubor vlastních prací (portfolio), který si ten samý den odvezete - kreslící pomůcky - tužku, příp. uhel, vodové barvy, štětce, plastickou gumu, nůžky apod. Pomůcky budou upřesněny dopisem po přjetí přihlášky.

Jakým způsobem budu informován(a) o přijetí ke studiu ?
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vám bude oznámeno písemně do 7 dnů. Výsledky budou též zveřejněny na webových stránkách školy. Doporučujeme využít první termín přijímacích zkoušek. Pokud zaplníme kapacitu školy v 1. termínu, druhý termín již nebudeme realizovat.