Dny otevřených dveří

Vždy v pátek: začátek v 10.00 hod., Křížová 18, Jihlava 58601

Termíny:        

6.9.2019
18.10.2019

22.11.2019
6.12.2019
10.1.2020
7.2.2020
6.3.2020
17.4.2020
15.5.2020
11.9.2020
            

Průběh návštěvního dne: 

10.00 – 11.30 seznámení s programem výuky učebna č. 2 Křížová 18
11.30 – 12.00 prohlídka auly a tělocvičny
12.00 – 14.00 prohlídka ateliérů školy Dvořákova 12
14.00 – 15.00 prohlídka atelieru loutky a animace (VOŠG) Dvořákova 5 

Pozn.:návštevní dny jsou do znovuotevření škol zrušeny.